https://duurzaam.serveis.nl/financieringen/isde-lening/ ISDE Subsidie

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 1 januari 2022 voor uw woning 1 of 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor eigenaar én bewoner aan.

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Met energiebesparende isolatiemaatregelen bedoelen we isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas. Nieuw in de ISDE 2023 is de mogelijkheid om subsidie te ontvangen over één maatregel. Deze maatregel dient na 1 april 2022 uitgevoerd te zijn. Voor één maatregel komt deze subsidie neer op ongeveer 15% van het geschatte investeringsbedrag en bij twee maatregelen tot wel 30%.

Kan ik subsidie aanvragen voor 2 energiebesparende maatregelen als ik reeds in 2022 maatregelen heb uitgevoerd?
Ja, bij twee maatregelen kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn na 1 januari 2022. Tot maximaal 24 maanden na uitvoering en betaling van de eerste of reeds genomen maatregelen kan een aanvraag worden ingediend. Bij één maatregel kunt u subsidie aanvragen voor werkzaamheden die na 1 april 2022 uitgevoerd en betaald zijn.